S.S. Yaşam Yolu Çevre Kültür Üretim ve Pazarlama
Kooperatifi

-   Hakkımızda  -

                                                       BİZ KİMİZ?

            Her şeyin olumsuz yönde değiştiği, doğanın tahrip edildiği, gezegenimizin iklim değişikliği ile yüz yüze kaldığı günümüzde her birimize farklı görevler ve sorumluluklar düşmektedir. İçinde barındığımız sistemi tahrip etmemizin bir sonucu olarak yaşadığımız iklim ve doğa krizini ancak daha farklı bir üretimle, bölüşümle ve dayanışma ilişkilerini daha aktif şekilde hayata geçirerek aşabileceğimize inanıyoruz. Toprağın, havanın ve çevrenin bu denli kirletildiği dünyamızda her birimizin yapabileceğinden çok daha fazlasının yapılması gerektiğini bilerek topluluk halinde çözümün bir parçası olma amacını ortaya koyuyoruz. 
Bu amaçla; topluma, çevreye, doğaya ve geleceğe dair sorumluluk hisseden bir grup arkadaş olarak bir araya gelip kooperatif çatısı altında birleştik.  Doğayı, çevreyi, toprağı korumanın, iklim krizini çözmenin yegâne yolunun kooperatifleşme olduğuna ve bu yolu başka yollarla birleştirmekle mümkün olduğuna inanıyoruz.
Biz bu yola öncelikle, bulunduğumuz yerellerde çevremizdeki insanların ihtiyaçlarını anlamak ve tespit etmekle başladık. Birlikte yeni çözüm yollarını hayata geçirdik. Emek-doğa ilişkisini esas aldık. Faaliyetlerimizde öncelikli olarak geçimlik ve sürdürülebilirlik perspektifiyle hareket etmeyi önümüze hedef olarak koyduk. 
         Bizler; bölgede bulunan dağınık, parçalı tarımsal faaliyetleri kooperatif çevresinde toplayarak bu faaliyetleri döngüsel ekonomik faaliyetin bilinçli parçası yapmayı hedefliyoruz. Böylece kırsal bölgede yaşanan geçimlik sorununa çözüm üretilecek ve zamanla döngüsel ekonomi perspektifine uygun toplumsal kültürün yerleşmesi olanaklı hale gelecektir.
Kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarım sektöründen veya benzer uğraşlarla sağlayan gençlerin ve kadınların insanca yaşam koşullarına kavuşabilmesi için hem bu yönde bir gereksinme duygusu yaratmak, hem de bu duygu yönünde kooperatif çatısı altında çaba harcayabilmeleri için maddi ve manevi açıdan gücümüz oranında destekleme yapmaktayız. Hedefimiz gençlerin, kadınların demokratik anlayışın gelişmesiyle topluluğun geleceği için çözüm üretme ve değiştirme gücüne kavuşmalarını sağlamaktır. 

Pratik Çabalarımız;
         2020 yılından beri Taşeli platosu içinde Karaman ili Sarıveliler ilçesi Göktepe Beldesi'nde yerel halkla birlikte emeği, çevreyi, doğayı iyileştirecek; koruyacak döngüsel üretim süreçlerinin oluşturulması için eylem ve etkinlikler planlıyoruz. Daha sonra hali hazırda üretilmiş olan tarımsal ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülerek topluma kazandırılması faaliyetini hayata geçiriyoruz. Toprak içindeki organik yaşamın geri kazandırılması, bozulan doğal dengenin yeniden kurulması için yerel halkla birlikte, karşılıklı öğrenme esasına göre çalışmalar yürütüyoruz.
Çoğunlukla kadınların ürettiği ihtiyaç fazlası ürünlerin işleme, kurutma, saklama yöntemlerini uygulamalı olarak öğreterek ev içi ekonomiye katkı sunduk.
Kentlerde yaşayan, çevre ve iklim krizine karşı duyarlı topluluklarla ve kişilerle ortak çalışmalara girmeyi amaçlıyoruz. Üretimden tüketime kadar geçen bütün süreci birlikte örgütleyeceğimiz, dayanışmacı dostları yanımızda görmeyi çok isteriz. Fikri veya pratik her türlü paylaşıma açık olduğumuzu bir kez daha ifade edelim.